Κωδικός Περιγραφή Προβλήματος
9001Πρόβλημα σύνδεσης στην βάση δεδομένων. Επιβεβαιώστε τα στοιχεία σύνδεσης. Επιβεβαιώστε ότι η βάση δεδομένων είναι σε λειτουργία.
9002Πρόβλημα εισαγωγής δεδομένων στην βάση δεδομένων. Επικαιροποιήστε τα στοιχεία εισαγωγής. Για παράδειγμα το πεδίο του Α.Φ.Μ. πρέπει να είναι αριθμός
9003Πρόβλημα στον πίνακα των στατιστικών στην βάση δεδομένων. Εάν πρόκειται για νέα εγκατάσταση τότε απλά χρειάζονται μερικές εγγραφές. Εάν το πρόγραμμα χρησιμοποιείται ήδη από την επιχείρησή σας τότε πιθανόν ο πίνακας να είναι σπασμένος ή προβληματικός. Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω Support Ticket.
9004Πρόβλημα στην ανάγνωση στοιχείων πελάτη από την βάση δεδομένων. Πιθανή κατεστραμμένη εγγραφή. Επικοινωνήστε μαζί μας.
9005Πρόβλημα εισαγωγής δεδομένων στην βάση δεδομένων. Επικαιροποιήστε τα στοιχεία εισαγωγής. Για παράδειγμα αν ένα προϊόν δεν έχει Φ.Π.Α. τότε πρέπει να μπει ο κανόνας μηδενικού Φ.Π.Α. Σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να είναι κενός.
9006Πρόβλημα στην ανάγνωση στοιχείων φόρων από την βάση δεδομένων. Είναι απαραίτητη η εισαγωγή φορολογικών κανόνων στο μενού Ρυθμίσεις -> Φόροι Εάν έχετε ήδη περάσει φορολογικούς κανόνες τότε είναι πιθανή κατεστραμμένη εγγραφή. Επικοινωνήστε μαζί μας.
9007Πρόβλημα εισαγωγής δεδομένων στην βάση δεδομένων. Επικαιροποιήστε τα στοιχεία εισαγωγής. Και τα δύο πεδία (Όνομα και Τιμή Φόρου) πρέπει να είναι συμπληρωμένα. Στην περίπτωση που θέλετε να περάσετε μηδενικό φόρο τότε συμπληρώστε "Χωρίς Φόρο" και "Προεπιλεγμένη Τιμή Φόρου" 1% και ΟΧΙ 0%
9008Πρόβλημα εισαγωγής δεδομένων στην βάση δεδομένων. Επικαιροποιήστε τα στοιχεία εισαγωγής. Έχετε συμπληρώσει όλα τα πεδία στο πλαίσιο Στοιχεία Λογιστή;
9009Πρόβλημα διαγραφής δεδομένων από την βάση δεδομένων. Εάν το πρόβλημα επιμείνει επικοινωνήστε μαζί μας.
Copyrights tcp.gr Project 2009 - 2019