Λύσεις για μικρές επιχειρήσεις

Outlook B.M.S. Freelancer

Πρόγραμμα για όλους τους ελέυθερους επαγγελματίες. Βάση πελατών, διαχείριση ραντεβού και υπενθυμίσεων, διαχείριση προσφορών με την δυνατότητα δημιουργίας templates, έκδοση αποδείξεων και τιμολογίων.

Outlook B.M.S. Martial Arts

Πρόγραμμα για όλους τους ελέυθερους επαγγελματίες. Βάση πελατών, διαχείριση ραντεβού και υπενθυμίσεων, διαχείριση προσφορών με την δυνατότητα δημιουργίας templates, έκδοση αποδείξεων και τιμολογίων.

Outlook B.M.S. Dance Academy

Πρόγραμμα για όλους τους ελέυθερους επαγγελματίες. Βάση πελατών, διαχείριση ραντεβού και υπενθυμίσεων, διαχείριση προσφορών με την δυνατότητα δημιουργίας templates, έκδοση αποδείξεων και τιμολογίων.

Outlook B.M.S. Gym & Fitness Studio

Πρόγραμμα για όλους τους ελέυθερους επαγγελματίες. Βάση πελατών, διαχείριση ραντεβού και υπενθυμίσεων, διαχείριση προσφορών με την δυνατότητα δημιουργίας templates, έκδοση αποδείξεων και τιμολογίων.

Outlook B.M.S. Scale

Πρόγραμμα για όλους τους ελέυθερους επαγγελματίες. Βάση πελατών, διαχείριση ραντεβού και υπενθυμίσεων, διαχείριση προσφορών με την δυνατότητα δημιουργίας templates, έκδοση αποδείξεων και τιμολογίων.
Η tcp.gr Project με το πακέτο προγραμμάτων για μικρές επιχειρήσεις δίνει οικονομικές λύσεις σε προβλήματα διαχείρισης μιας μικρής επιχείρησης. Τα προγράμματα είναι σχεδιασμένα πάνω στις ανάγκες κάθε τύπου επιχείρησης, προγραμματισμένα ώστε με απλό τρόπο, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες να μπορούν να χειριστούν από όλους τους ιδιοκτήτες και υπαλλήλους.
Copyrights tcp.gr Project 2009 - 2019